Dzieci wolne od zapalenia płuc

  • by
dzieci wolne od zapalenia pluc

U większości pacjentów zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2 występuje zapalenie płuc. Najmłodsi, jak przekonują naukowcy, są wolni od tego zagrożenia. Dzieci, podobnie jak osoby dorosłe, mogą oczywiście zarazić się koronawirusem i są jego nosicielami, ale są zabezpieczone przed poważnymi powikłaniami.

Kwestię tę, w ramach rządowej akcji „Posłuchaj naukowca”, poruszył genetyk i pediatra, profesor Marek Sanak. Materiał przygotowywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowi odpowiedź na jedno z pytań nurtujących z pewnością polskie społeczeństwo.

-Chciałbym powiedzieć, że dzieci są bezpieczne. Co prawda ulegają zakażeniu i rozsiewają wirusa, natomiast częstość występowania zapaleń płuc u dzieci jest znikoma, jest rzędu 0,1 proc. Dotyczy to grupy wiekowej do 10 lat – mówi profesor Sanak. Jak zaznacza, kroki podjęte dotąd na rzecz ograniczenia zdolności szerzenia się wirusa przez zamknięcie placówek dla dzieci – żłobków, przedszkoli, jak i osób uczących się na wszystkich szczeblach edukacji (szkoły podstawowe, średnie i wyższe) przyniosą spodziewany efekt.

-Takie efekty będą widoczne już w najbliższych tygodniach. Okres wylęgania wirusa średnio wynosi 6,5 dnia. Należy oczekiwać spadku narastania liczby zakażonych właśnie w ciągu najbliższego tygodnia – podkreśla naukowiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodaje, że ważne jest chronienie osób powyżej 60. roku życia, by ochronić je przed możliwością zakażenia.

-Współczesne statystyki, a tych zgonów już było wiele tysięcy, mówią, że ciężki przebieg zakażenia płuc występuje praktycznie wyłącznie u osób, które przekroczyły ten wiek lub mają ciężkie choroby podstawowe, takie jak choroby serca, cukrzycę, albo choroby nerek – dodał w swojej wypowiedzi.

Przedstawiciele resortu nauki poinformowali na twitterze, że oczekują na pytanie związane z koronawirusem. Można kierować je na adres: posluchajnaukowca@nauka.gov.pl