Episkopat Polski zabrał głos w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

  • by
episkopat w sprawie koronawirusa

Koronawirus SARS-CoV-2 staje się coraz poważniejszym problemem w różnych rejonach świata – w tym w Polsce. Sprawę skomentowali przedstawiciele Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Polscy samorządowcy, dyrektorzy placówek oświatowych i pracodawcy podejmują niezbędne kroki, by koronawirus SARS-CoV-2 nie rozprzestrzeniał się. Mimo tych starań odnotowywane są – nie tylko w Polsce, ale również w innych rejonach świata – kolejne zachorowania. Konieczne stało się zatem, by wszelkimi możliwymi sposobami ostrzegać obywateli przed zagrożeniem. Wielu czekało w tym kontekście na działania ze strony polskiego duchowieństwa.

Dzisiaj, 12 marca, Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski poinformowała o swoich postanowieniach. Jak czytamy w komunikacie, rekomenduje biskupom udzielenie wiernym dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej. Zalecenia te mają obowiązywać do 29 marca i dotyczą osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji, dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób, które sprawują nad nimi opiekę.

-Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. – napisano w oficjalnym komunikacie KEP.

Podkreślono też, że zarówno księża, jak i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny przed rozpoczęciem liturgii.

Uniwersalne zasady dotyczące tego, jak każdego dnia powinniśmy chronić się przed koronawirusem, opisaliśmy w artykule „Jak uchronić się przed koronawirusem”.