Stan zagrożenia epidemicznego – co to takiego?

  • by
Stan zagrożenia epidemicznego

Koronawirus SARS-CoV-2 staje się coraz groźniejszy. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji w kraju, minister zdrowia Łukasz Szumowski podjął decyzję o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Co to właściwie oznacza?

Wdrożenie, na mocy stosownego rozporządzenia, stanu zagrożenia epidemicznego otwiera przed ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim nowe możliwości na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa polskiego społeczeństwa.

Szef resortu zdrowia może dzięki temu wdrożyć, na mocy kolejnych rozporządzeń, między innymi czasowe rozwiązania związane z ograniczeniem przemieszczania się lub zakazem sprzedaży określonych produktów spożywczych. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe stanie się również wprowadzenie nakazu związanego z udostępnianiem nieruchomości, lokali, terenów i innych niezbędnych środków koniecznych do podjęcia działań skierowanych przeciw koronawirusowi  SARS-CoV-2. Przedstawiciele resortu podkreślają, że ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dotyczy również tego, że pracownicy podmiotów leczniczych oraz osoby, z którymi podpisano stosowne umowy, mogą być skierowane do prac związanych z usuwaniem skutków epidemii.

Do tych zadań oddelegowane mogą zostać również inni ludzie, jeśli będzie to uzasadnione potrzebami instytucji, których zadaniem jest zwalczanie choroby. Oznacza to zatem, że przepisy, o których mowa, wzmacniają wszelkie siły użyteczne przy zwalczaniu groźnej sytuacji, z którą obecnie zmaga się polskie społeczeństwo.